Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgodnie z zapisami art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. państwa członkowskie mają możliwość zawnioskowania do Komisji Europejskiej o zmianę programów operacyjnych.

Wnioski o zmianę programów powinny być odpowiednio uzasadnione, a w szczególności wskazać na oczekiwany wpływ zmian w programie na realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz na osiągnięcie celów szczegółowych określonych w programie.

Za koordynację przeglądu i renegocjacji wszystkich programów operacyjnych odpowiada Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa (IKUP), tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Za merytoryczne przygotowanie przeglądu i renegocjacji RPO z Komisją Europejską odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO (IZ RPO), która działa w uzgodnieniu z IKUP.

W tej zakładce wkrótce pojawią się informacje o zmianach dokonanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wróć