Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny odbyło się w dniu  24 stycznia.

Przyjęto kryteria wyboru w konkursach dotyczących między innymi efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, budowy ścieżek rowerowych, wsparcia na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach i budowy infrastruktury biznesowej.

Podczas spotkania komitet obradował nad kryteriami dziesięciu konkursów, dla których nabory planujemy ogłosić w okresie pomiędzy lutym a wrześniem tego roku. Suma środków przeznaczonych do dofinansowania we wszystkich tych konkursach to ponad 132 miliony złotych.

W lutym chcemy ogłosić konkurs, w ramach którego środki przeznaczymy na tworzenie miejsc opieki, między innymi dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy i innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową.

Jeden z konkursów, który zarząd planuje ogłosić w marcu, dotyczy budowy ścieżek rowerowych o długości powyżej 5 kilometrów przy drogach wojewódzkich i poniżej 5 kilometrów w pozostałych przypadkach. Planujemy na ten cel przeznaczyć 22,5 miliona złotych. Kolejne konkursy ogłaszane w marcu dotyczyć będą modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznych i mieszkalnych (prace polegające między innymi na ocieplaniu obiektów, przebudowie systemów grzewczych, budowie instalacji OZE), a także wsparcia instytucji otoczenia biznesu.

Konkursy ogłaszane w kwietniu dotyczą wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w firmach (na ten cel przeznaczymy 10 milionów złotych), modernizacji instytucji kultury (2 miliony złotych) i tworzenia infrastruktury biznesowej: centrów demonstracyjnych, niedużej wielkości laboratoriów testowych i tzw. living labs, czyli infrastruktury tworzącej warunki do współpracy różnych podmiotów, np. producentów z użytkownikami. Również w kwietniu planowany jest konkurs na tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.

We wrześniu chcemy ogłosić kolejny konkurs na tworzenie miejsc usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia. Ostatni z omawianych dziś konkursów dotyczy wsparcia flagowych imprez kulturalnych, o największym znaczeniu promocyjnym dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Więcej: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35335:obraduje-komitet-monitorujacy-rpo-7&catid=451

 

-agenda

-lista obecności

-prezentacje:

 

 

- uchwały:

 

  1. Uchwała Nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach pobierz
  1. Uchwała Nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych pobierz
  1. Uchwała Nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Profesjonalizacja IOB – tryb pozakonkursowy pobierz
  1. Uchwała Nr 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: Infrastruktura biznesowa pobierz
  1.    Uchwała Nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej pobierz
  1. Uchwała Nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: imprezy kulturalne – edycja 2020  (tryb pozakonkursowy)  pobierz
  1.   Uchwała Nr 7/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury pobierz
  1. Uchwała Nr 8/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne pobierz
  2. Uchwała Nr 9/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. przyjmująca stanowisko w sprawie interpretacji kryterium wyboru projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz
  3. Uchwała Nr 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9. Solidarne społeczeństwo pobierz