Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podczas XXXI posiedzenia w dniu 27 listopada br., Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów w kolejnych planowanych na najbliższe miesiące konkursach o dofinansowanie. Gremium pracowało nad ramowymi kryteriami udzielania wsparcia m. in. na projekty inwestycyjnie w służbie zdrowia, tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i przedszkolaków oraz sieci usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, a także na przedsięwzięcia, których celem jest dobra edukacja ogólna i zawodowa.

Więcej:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33552:posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-8&catid=451:aktualnosci

 

źródło: Biuro Prasowe Urzędu

 

- agenda

- lista obecności

-protokół

- prezentacje:

- uchwały:

Uchwała nr 91/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje zmierzające do zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego – szpitale wojewódzkie pobierz zip

Uchwała nr 92/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska  i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat:  Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip

Uchwała nr 93/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów w ramach Poddziałania 8.4.2 pobierz zip

Uchwała nr 94/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo,  w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów w ramach Poddziałania 9.2.1, Poddziałania 9.1.1 oraz Poddziałania 9.1.2 pobierz zip

Uchwała nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów w ramach Poddziałania 10.1.1, Poddziałania 10.1.2, Poddziałania 10.1.3, Poddziałania 10.2.1,  Poddziałania 10.2.2 oraz Poddziałania 10.2. pobierz zip