Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

- agenda

-lista obecności

-protokół

-Prezentacje:

 * Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ -Agnieszka Tuczyńska –Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

 * Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS - Milena Skopińska – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

 * Informacja w zakresie stanu wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 - Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

 - uchwały:

Uchwała nr 86/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów intensywnej terapii – szpitale powiatowe pobierz dokument dostępny (.zip)

Uchwała nr 87/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna, schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna pobierz dokument dostępny (.zip)

Uchwała nr 88/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3  Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, schemat:  wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego pobierz dokument dostępny (.zip)

Uchwała nr 89/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Modernizacja i rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej pobierz dokument dostępny (.zip)