Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Dokumenty do pobrania

Uchwały:

Uchwała nr 23/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia interpretacji kryterium wyboru projektów Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym przewidziano skrócony okres kwalifikowalności wydatków pobierz (zip)