Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 21 grudnia 2017 r. Tematem posiedzenia, któremu przewodniczył Marszałek Piotr Całbecki, był stan renegocjacji programu i wprowadzane w nim zmiany.

Renegocjacje programów operacyjnych prowadzą obecnie wszystkie polskie województwa. Wynika to ze zmian w krajowych dokumentach strategicznych i wprowadzenia Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawickiego. (Rutynowy termin renegocjacji programów operacyjnych z Komisją Europejską to półmetek wdrażania, co wypadała w przyszłym roku.) Korzystamy z okazji, by wprowadzić do naszego RPO zmiany, na których nam zależy. Część z nich związana jest z doświadczeniami z akcji ratowniczych po sierpniowych nawałnicach, które spustoszyły północne i północno-zachodnie rejony naszego regionu, i koniecznością sfinansowania likwidacji szkód powstałych w ich wyniku. Pozostałe to m.in. efekt wniosków z dotychczasowego wdrażania programu.

Najważniejsze proponowane przez Marszałka i zarząd województwa zmiany dotyczą m. in. stworzenia puli środków na doposażenie służb ratowniczych (w tym formacji Ochotniczej Straży Pożarnej), większych pieniędzy na budowę ścieżek rowerowych, termomodernizację szpitali powiatowych, przedszkola, usługi społeczne i drogi oraz wprowadzenia na szerszą skalę możliwości zastosowania mechanizmów pomocy zwrotnej.  Zakończenie samych negocjacji najprawdopodobniej w pierwszych dniach stycznia, formalnej decyzji KE spodziewamy się w styczniu-lutym.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, stan renegocjacji RPO i zakres wprowadzanych zmian referowała wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska. Komitet przyjął uchwałę zatwierdzającą wypracowane m. in. podczas rozmów z Brukselą propozycje zmian w programie.

Źródło: Biuro Prasowe

 

http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/31822-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-5

-agenda

-lista obecności

prezentacje:

- Informacja o stanie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - stan na dzień 18.12.2017 r. (kontraktacja)

- Informacja w zakresie stanu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

- Wykonanie certyfikacji RPO WK-P (2016-2017) - stan na 20.12.2017

- Renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Protokół (.pdf)

Uchwały:

Uchwała Nr 113/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz zip

Wróć