Mojregion.eu - Mój region w Europie

Podsumowanie konferencji Co nowego w POKL? Wyzwania na dziś i jutro

Co nowego w POKL ? Wyzwania na dziś i jutro

Urząd Marszałkowski wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w Bydgoszczy i Toruniu zorganizował IV konferencję dotyczącą wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim. Spotkanie odbyło się 10 maja w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

Celem konferencji było podsumowanie stanu wdrażania i dotychczasowych osiągnięć w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim, a także spojrzenie na wyzwania jakie stawia nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.  

Uczestnicy konferencji  mogli wziąć udział w następujących seminariach:
  • Nowości w zakresie realizacji POKL – Joanna Kica (Studio Doradztwa Europejskiego)
  • Nauka dla innowacji w biznesie – prof. dr hab. Robert Karaszewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK)
  • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i w wieku 50+ - Agnieszka Woźnica-Kowalewska (Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości), Przemysław Piechocki (Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych)
Dla beneficjentów odbyły się również indywidualne konsultacje z zakresu realizacji projektów w ramach Priorytetu I, VII, VIII i IX PO KL.

Prezentacje:

1. Podsumowanie wdrażania EFS w województwie Kujawsko-Pomorskim - Milena Skopińska

2. Stan prac nad nową perspektywą finansową - Michał Korolko

3. Nowości w zakresie realizacji POKL - Joanna Kica

4. Nauka dla innowacji w biznesie - prof. dr hab. Robert Karaszewski

5. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i wieku 50+ - Przemysław Piechocki

6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i wieku 50+  - Agnieszka Woźnica-Kowalewska


Opublikowano: 2012-05-11 przez Kamil Barański ostatnia aktualizacja: 2012-05-15

Wróć